KURS

Advokatfellesskapet Lovende og Advokat Wesche inviterer til kurs i omstilling og nedbemanning

Målsettingen med kurset

 • å trygge bedriftens vurderinger,

 • hjelpe til med god og riktig kommunikasjon,

 • bidra til legitime prosesser,

 • få færrest mulig tvister rundt eventuelle oppsigelser og

 • best mulig forutsetninger for videre drift

Omstillings- og endringskompetanse er avgjørende for bedrifters konkurranseevne.

 

Advokatfellesskapet Lovende sitt kurs i omstilling/endring gir en bred fremstilling av hvordan dere kan oppnå en best mulig omstillings- eller nedbemanningsprosess. Vi tar for oss sentrale elementer som de arbeidsrettslige rammene for omstilling, endringsledelse, konflikthåndtering og kommunikasjon internt og eksternt

 

Kurset vil bidra til at bedriften, den enkelte ansatte, og de som eventuelt må gå - får et best mulig utgangspunkt for å jobbe for gode resultater både før, under og etter nedbemanningen.

Temaer som skal gjennomgås

 • Forberedelse av prosessen

 • Juridiske krav til en nedbemanning

 • Hva skal du velge, permittering eller oppsigelse

 • Konflikthåndtering

 • Verneombudets og tillitsvalgtes rolle

 • Effektiv endringskommunikasjon

 • Endringsledelse - god når det gjelder

 • Etter nedbemanningen - motivasjon

 

Læringsutbytte

Kurset skal gi et overblikk over de mange sidene ved omstillinger, både i innhold og prosess.

 

Målgruppe

Kurset egner seg for ledere og HR-personell i bedrifter som planlegger eller er midt i en omstillings- eller nedbemanningsprosess. Vi anbefaler at flere i ledelsen tar kurset, og at dette eventuelt bestilles som et bedriftsinternt kurs.

Stedbeskrivelse

Kurset arrangeres i Oslo, i våre lokaler på Lysaker Torg, mandag den 15. juni fra kl. 9 til kl. 12.  
Kurset arrangeres på Hamar, tirsdag den 16. juni fra kl. 9 til kl. 12 i Torggata 72.

Vi leverer kurset over hele landet, også bedriftsinternt. Ta kontakt med oss hvis du ønsker at vi skal komme til deg.

Påmelding og kursavgift

Vi har et begrenset antall plasser, så førstemann til mølla… 
 

Meld deg på med navn, arbeidsgiver, stilling, e-postadresse og fakturaadresse innen den 1.6. då til advokatoppegaard@lovende.no 
 

Påmeldingen er bindende. Kursavgiften er kr 4990,-. Kursavgiften dekker kursmateriell samt lett bevertning. Kurset vil bli fakturert forskuddsvis, ved påmelding. 

Avmelding etter påmeldingsfrist eller ikke fremmøte vil bli fakturert med kursavgift. 

 

Alle deltagerne vil få tilbud om abonnement på HR – Help-Desk og Digital Varslingspostkasse. 

 

Spørsmål vedrørende påmelding og innhold rettes til Heidi Lill M. Oppegaard på telefon 95113124 eller på epost til advokatoppegaard@lovende.no

 

Med forbehold om endringer. 

Vårt kundeløfte

Vi bidrar til å ivareta deres interesser å skape trygghet og minske risiko og uro ved endringer og omstillinger. 

 

Vi ser frem til en lærerik dag