OM ADVOKATEN
HANNE WESCHE

ADVOKAT

BIO

Hanne har arbeidet som advokatfullmektig og deretter advokat siden 2009, med hovedvekt på barnevern , barnefordeling og familierettslige problemstillinger.

Tidligere har Hanne arbeidet 9 år i Forsvarsbygg, med eiendomsfaglige spørsmål, kontrakter, hevd og entreprise.

Hanne har i tillegg arbeidet som eiendomsmegler og utvikler av større næringseiendom.

Hun snakker engelsk og fransk.

I  perioden 2008 - 2009 jobbet Hanne Wesche i Madagaskar, med bistand og utviklingsspørsmål, i tillegg til organisasjonsutvikling. I samme periode var hun rådgiver ved den norske ambassaden i Madagaskar.

 

Advokat Hanne wesche har jobbet 7 år i advokatfellesskapet advoktene Eggen & co, med kontor på Lillehammer og Hamar

STYREVERV

Hanne har tidligere hatt diverse styreverv, og er pr i dag styreleder for Kirkens sosialtjeneste, Hamar.

Stiftelsen tilbyr behandling innen helse og sosialfeltet, med hovedvekt på rusproblematikk.