MEDIAOMTALER

Gransking av salg av fast eiendom fra stat og kommune.

Erfaringer som følge av vår gransking av forvaltnings-, og salgsprosessen  ved eiendomssalg i Ringebu kommune har gitt gode og nyttige erfaringer, som kan gi stor overføringsverdi for andre kommuners gjennomgang av salgsprosesser ved salg av fast eiendom.

https://www.gd.no/nyoppstarta-juristsamarbeid-i-lillehammer-det-er-behov-for-mer-arbeidslivskompetanse-i-denne-regionen/s/5-18-1116962

https://www.gd.no/nyheter/ringebu/bolig-og-eiendom/frykter-soksmal-etter-eiendomssalg/s/5-18-538129

https://www.gd.no/debatt/leder/ringebu/tillitskrise-i-ringebu/o/5-18-539512

https://www.gd.no/nyheter/ringebu/bolig-og-eiendom/mener-politikerne-ble-feilinformert-om-marienho/s/5-18-539503